Regulamin sklepu internetowego PolkaCraft.pl

SPIS TREŚCI

 • 1 Wstęp
 • 2 Dane Sprzedawcy
 • 3 Zawarcie umowy sprzedaży między sprzedawcą a sprzedającym
 • 4 Płatności
 • 5 Dostawa
 • 6 Prawo odstąpienia od umowy
 • 7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 8 Reklamacje

 1. WSTĘP

Regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie www.polkacraft.pl (zwany dalej: „Sklep”/”Sprzedawca”)
prowadzonym przez Hybrydowa sp. z o.o., a osobą zamawiającą (zwany dalej: „Klient”/”Kupujący”).

2. DANE SPRZEDAWCY

PolkaCraft.pl jest marką firmy Hybrydowa:

Hybrydowa sp. z o.o.
ul. Św. Jerzego 1A
50-518 Wrocław
tel: +48 790 406 404
e-mail: kontakt@hybrydowa.company
NIP: 8992795342
KRS: 0000630529
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630529.
Kapitał zakładowy wniesiony w całości: 5000 PLN.

Dane kontaktowe dla PolkaCraft.pl:

tel: +48 795 830 612
e-mail: kontakt@polkacraft.pl

3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu www.polkacraft.pl oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje do 3 dni roboczych (z wyjątkiem produktów spersonalizowanych) od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Jeśli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta i zwrócić całkowitą kwotę zamówienia

Na całkowitą cenę zamówienia składają się cena za towar oraz koszty dostawy.

Termin realizacji zamówień z produktami spersonalizowanymi podany jest na stronie produktu.   

Do zawarcia umowy niezbędne są dane adresowe Kupującego – imię, nazwisko, adres oraz aktywny adres e-mail i numer telefonu.

4. PŁATNOŚĆ

Aby dokonać płatności za zamówienie należy po dodaniu produktu do koszyka wybrać preferowaną formę płatności.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest imoje (ING Bank Śląski SA).

W Sklepie można skorzystać z następujących form płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • BLIK
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • Przelew bankowy
 • Przelew natychmiastowy

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

W przypadku problemów z opłaceniem złożonego zamówienia poprzez metody płatności dostępne w sklepie prosimy o kontakt pod adresem kontakt@polkacraft.pl w tytule maila proszę o podanie numeru zamówienia.

Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego zamówienia w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia. Po upływie 7 dni zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

5. DOSTAWA

Wszystkie dostawy są realizowane przez:

 • InPost Paczkomaty w cenie 12 zł
 • InPost Kurier w cenie 14 zł
 • W przypadku adresów dostawy na terenie miasta Wrocław za minimalną kwotę 25 zł jest możliwość wyboru darmowej dostawy, którą realizujemy samodzielnie. W takim przypadku kontaktujemy się najpierw telefonicznie, aby ustalić dzień i porę dostawy.

Jeśli w ramach jednego zamówienia Kupujący nabywa przedmioty o różnym terminie realizacji, dostawa zostanie zrealizowane jedną przesyłką w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni.

W PolkaCraft.pl te same prawa dotyczą konsumenta detalicznego, jak i kupującego do celów związanych z prowadzoną działalnością, również dla celów nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego (na przykład dekoracja przestrzeni biurowej, promocja).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument lub osoba wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Aby odstąpić od umowy należy w terminie wskazanym w punkcie 1. należy wysłać maila pod adres kontakt@polkacraft.pl. W mailu należy podać:

 • Numer zamówienia
 • Nazwę zwracanego produktu
 • Data odbioru zamówienia
 • Imię i nazwisko Zamawiającego.
 • Odstąpienie od umowy zobowiązuje Klienta do zwrotu produktu na adres Sprzedającego (Hybrydowa sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1A 50-518 Wrocław) z dopiskiem “Zwrot”.

Zwracany towar produkt musi znajdować się w stanie nienaruszonym.

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.

Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi koszt obejmującą cenę zwracanego towaru i koszty wysyłki w pierwszą stronę – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

7. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach towaru uszkodzonego lub towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

W przypadku towaru spersonalizowanego, produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

Sklep może odstąpić od przyjęcia zwrotu jeśli minęło 14 dni o od dnia w którym Konsument lub osoba wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.


8. REKLAMACJA 

Reklamacje konsumentów detalicznych rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach Konsumenta uchwaloną przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Za “Konsumenta” w takim przypadku uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

W PolkaCraft.pl przedsiębiorca dokonujący zakupu do celów związanych z prowadzoną działalnością, jak również dla celów nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego (na przykład dekoracja przestrzeni biurowej, promocja), jest objęty takimi samymi prawami reklamacyjnymi co konsumenta detaliczny.

W przypadku dostarczenia towaru z wadą Kupujący ma prawo reklamować wadliwy towar na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.

W ramach reklamacji Kupujący ma prawo do roszczenia: 

 • Wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Usunięcia wady
 • Obniżenia ceny

Reklamacje należy złożyć na adres mailowy kontakt@polkacraft.pl. W mailu należy podać:

 • Numer zamówienia
 • Nazwę zwracanego produktu
 • Datę odbioru zamowienia
 • Imię i nazwisko Kupującego
 • Adres Kupującego
 • Opis i zdjęcie wady produktu

Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć towar na adres Sklepu (Hybrydowa sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław) z dopiskiem “Reklamacja”.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu prosimy składać na adres kontakt@polkacraft.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.